Vägen hit

Prästvigning i Borgå 25.5.1985.

Studier och examina

Student från Pedersöre gymnasium 1979

TM från Åbo Akademi 1984

Prästvigd för Borgå stift 1985

Pastoralexamen 1988

TL från Åbo Akademi 1989

Högre pastoralexamen 1992

TD från Åbo Akademi 1993

Docent i kyrkohistoria vid Åbo Akademi 1996

Tjänster

T.f. kaplan och kyrkoherde i Pernå 1985-1988

Verksamhetsledare för Kyrkans Ungdom 1989-1998

Lektor i kyrkohistoria och praktisk teologi vid Åbo Akademi 1998-1999 och 2001-2003

Chefredaktör för Kyrkpressen 2000

Professor i praktisk teologi vid Åbo Akademi 2004-2007

Stiftsdekan vid domkapitlet i Borgå stift 2007-2013

Direktor för Kyrkans central för det svenska arbetet vid Kyrkostyrelsen 2013 –

Förtroendeuppdrag

Chefredaktör för Kyrkans Ungdom-Människovännen 1989-1998

Medlem i kyrkorådet i Nykarleby 1990-2000

Ordförande för Svenska Konstskolan i Nykarleby 1993-1996

Ordförande för bildningsnämnden i Nykarleby 1993-1999

Medlem i stadsfullmäktige i Nykarleby 1997-2000

Styrelsemedlem i Lärkkullastiftelsen 1996-1997

Medlem i stiftsmötet 1996-1999

Ordförande för Nordiskt inremissionsråds barn- o. ungdomsavdelning 1996-2000

Ordförande för Lärkkullastiftelsen 1998-2006 och 2014 –

Svenskspråkig sekreterare för kyrkomötets handboksutskott 2001-2003

Styrelsemedlem i Yrkeshögskolan Sydväst 2003-2006

Styrelsemedlem i Finska kyrkohistoriska samfundet 2007-2012

Ordförande för Förbundet Kyrkans Ungdom 2009-2016

Finländsk representant i styrgruppen för det nordiska gudstjänstnätverket Leitourgia 2008-2015.

Medlem i Kyrkans Utrikesråd 2008-2013

Medlem i ledningsgruppen för det nya psalmbokstillägget2013-2016

Styrelsemedlem i Kyrkans Utlandshjälp 2014-

Publikationer

Då skall svärden smidas om till plogbillar. Licentiatavhandling i kyrkohistoria. (1990)

Tro och moral. Doktorsavhandling i kyrkohistoria. (1993)

Det anade ingen. Kyrkans Ungdoms musik- och familjeläger 1968-1998. (1998)

Mellan nyfolkkyrklighet och nypietism. Fyra finländska väckelserörelsers nya situation i efterkrigstidens andliga turbulens. (2001)

Gammal tradition i ny gestalt. Den nya katekesen i Borgå stifts församlingar. (2002)

I kyrkans hägn. Studier i liturgik, kateketik och homiletik. (2003)

“Om allmänt skriftermåhl”. En liturgihistorisk studie av det allmänna skriftermålet. (2005)

I skuggan av kyrkspira och industritorn. Jakobstads församling 1907-2007. (2008)

Jag har dessutom fungerat som redaktör för ett antal vetenskapliga publikationer. Bland dessa kan nämnas: Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi 75 år. (Redaktör tillsammans med Lucas Snellman); För Kristus i Norden. Nordiskt inremissionsarbete i går, i dag och i morgon; Där nöden är störst. En introduktion i diakoni ur finländsk synvinkel. (Redaktör tillsammans med Pia Kummel-Myrskog och Birgitta Sarelin); Pietistisk och herrnhutisk väckelsekultur i Norden.