Stöd Sixten

Du kan understöda Sixten i biskopsvalet genom att anteckna dina uppgifter i formuläret nedan. Namnen publiceras senare på hemsidan. Du kan ge Sixten ditt stöd oberoende av om du har rösträtt eller inte.

Tack!

Understödslista

 

Vi stöder Sixten i biskopsvalet:

 • Margaretha Puiras, församlingspastor
 • Ulrik Sandell, kyrkoherde
 • Monica Cleve, kaplan
 • Martin Fagerudd, kyrkoherde
 • Benita Ahlnäs, redaktör
 • Alexandra Äng, församlingspastor
 • Roger Syren, kyrkoherde em.
 • Stefan Äng, tf. kyrkoherde
 • Eero Sepponen, kyrkoherde em
 • Oili Sepponen, prost
 • Helena Rönnberg, kaplan, TD
 • Christer Åberg, prost
 • Lars Nisula, prost
 • Jonas Wikström, ingenjör
 • Camilla Brunell, tf. kyrkoherde
 • Per-Erik Örn, prost
 • Hans Boije, kyrkoherde
 • Barbro Berglund, pens. lektor
 • Anders Store, prost
 • Roger Eriksson, pens. rektor
 • Birgitta Abbor, pens. lärare
 • Gun-Maj Näse, pens. församilngslektor
 • Åsa Eklund, diakon
 • Thea Kusenius, fil.lic
 • Roger Rönnberg, prost
 • Pirkko Träskbacka, tandläkare
 • Daniel Björk, kyrkoherde
 • Jonathan Silfverberg, skriftskoleteolog
 • Annette Frisk, pens. redaktör
 • Marcus Henricson, konsult
 • Peter Kankkonen, prost
 • Lars-Erik Björkstrand, prost
 • Stig Frisk, pens. VD/förlagschef
 • Simon Donner, studerande, Åbo
 • Susanna Lönnqvist, Borgå
 • Stig Bäcklund, överkonstapel, Borgå
 • Marit Björkbacka, fotograf, Borgå
 • Mette Strauss, verksamhetsledare, KRAN rf
 • Catherine Granlund, diakon
 • Moori Morteza Naseri, studerande
 • Oskar Palomäki, studerande
 • Jannika Lassus, fil.dr, Esbo
 • Gustav Lindgren, pensonär, Nedervetil
 • Peter Södergård, Sverige
 • Stephan Ekman, ingenjör, Pedersöre
 • Anders Järvinen, psykoterapeut, Åbo
 • Elisabeth Björkskog, Nykarleby
 • Björn Månsson, kommunalpolitiker, pensionär, Helsingfors
 • Jona Nylund
 • Minea Dahlbacka, teol.mag, St. Karins
 • Kristian Willis, församlingspastor, Raseborg