Stöd Sixten

Du kan understöda Sixten i biskopsvalet genom att anteckna dina uppgifter i formuläret nedan. Namnen publiceras senare på hemsidan. Du kan ge Sixten ditt stöd oberoende av om du har rösträtt eller inte.

Tack!

Vi, tillsammans med många andra vill se Sixten som #helastiftetsbiskop

Understödslista

 

Vi stöder Sixten i biskopsvalet:

 • UMargaretha Puiras, församlingspastor, Karis-Pojo
 • Ulrik Sandell, kyrkoherde, Grankulla
 • Monica Cleve, kaplan, Ekenäs
 • Martin Fagerudd, kyrkoherde, Vanda
 • Benita Ahlnäs, redaktör, Borgå
 • Alexandra Äng, församlingspastor, Finström-Geta
 • Roger Syren, kyrkoherde em. Lemland
 • Stefan Äng, tf. kyrkoherde, Jomala
 • Eero Sepponen, kyrkoherde em, Åbo
 • Oili Sepponen, prost, Åbo
 • Helena Rönnberg, kaplan, TD, Kyrkslätt
 • Christer Åberg, prost, Pernå
 • Lars Nisula, prost, Kristinestad
 • Jonas Wikström, ingenjör, Vasa
 • Camilla Brunell, tf. kyrkoherde, Replot
 • Per-Erik Örn, prost, Korsholm
 • Hans Boije, kyrkoherde, Vörå-Maxmo
 • Barbro Berglund, pens. lektor, Kronoby
 • Anders Store, prost, Nedervetil
 • Roger Eriksson, pens. rektor, Pedersöre
 • Birgitta Abbor, pens. lärare, Kronoby
 • Gun-Maj Näse, pens. församilngslektor, Pedersöre
 • Åsa Eklund, diakon, Pedersöre
 • Thea Kusenius, fil.lic, Esbo
 • Roger Rönnberg, prost, Esbo
 • Pirkko Träskbacka, tandläkare, Esbo
 • Daniel Björk, kyrkoherde, Helsingfors
 • Jonathan Silfverberg, skriftskoleteolog, Helsingfors
 • Annette Frisk, pens. redaktör, Lovisa
 • Marcus Henricson, konsult, Borgå
 • Peter Kankkonen, prost, Karleby
 • Lars-Erik Björkstrand, prost, Jakobstad
 • Stig Frisk, pens. VD/förlagschef, Lovisa
 • Simon Donner, studerande, Åbo
 • Susanna Lönnqvist, Borgå
 • Stig Bäcklund, överkonstapel, Borgå
 • Marit Björkbacka, fotograf, Borgå
 • Mette Strauss, verksamhetsledare, KRAN rf
 • Catherine Granlund, diakon, Grankulla
 • Moori Morteza Naseri, studerande, Borgå
 • Oskar Palomäki, studerande
 • Jannika Lassus, fil.dr, Esbo
 • Gustav Lindgren, pensonär, Nedervetil
 • Peter Södergård, Sverige
 • Stephan Ekman, ingenjör, Pedersöre
 • Anders Järvinen, psykoterapeut, Åbo
 • Elisabeth Björkskog, Nykarleby
 • Björn Månsson, kommunalpolitiker, pensionär, Helsingfors
 • Jona Nylund
 • Minea Dahlbacka, teol.mag, St. Karins
 • Kristian Willis, församlingspastor, Raseborg
 • Helena Hult, pensionerad lärare, Jakobstad
 • Ann-Mari Nygård, farmaceut, Kvevlax
 • Birgitta Sarelin, docent, Pargas
 • Rune Lith, pens. ungdomsledare, Kyrkslätt
 • Sara Enroth-Nyman, lärare, Åbo
 • Mårten Lågas, Akaa
 • Marita Böckerman, sjukskötare, Hangö
 • Anita Ånäs, pens. speciallärare, Kronoby
 • Anders Borg, lantbruksavbytare, Karleby
 • Jukka Hildèn, präst, Åbo
 • Bror Träskbacka, turistprästkordinator, Esbo
 • Stig Kankkonen, pens. chefredaktör
 • Johan Kortteinen, Pargas
 • Tor-Erik Store, pens. prost, Vasa
 • Inger Lith, pensionär, Kyrkslätt
 • Lilian Levlin, sjukskötare, Pedersöre
 • Denice Stenfors-Merikallio, Euro Ing, MBA, teologiestuderande, Helsingfors
 • Kent Danielsson, prost, Kumlinge
 • Bo Holmberg, informatör, Karis
 • Barbro Vidjeskog, pensionär, Småbönders
 • Kenneth Kock, VD inom metall, Pedersöre
 • Björn Nalle Öhman, prost, Pargas
 • Marita Grahn, Terjärv
 • Gun-Britt Hammarström, merkonom, pens, Vasa
 • Stefan Näse, pens, socialdirektör, Pedersöre