Om Sixten

Jag är 58 år och präst. För närvarande arbetar jag som direktor för Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA). Tidigare har jag verkat som församlingspräst, verksamhetsledare för Kyrkans Ungdom, stiftsdekan vid domkapitlet i Borgå och som lektor och vikarierande professor i praktisk teologi vid Åbo Akademi.

Jag är teologiedoktor till utbildningen och har publicerat ett tiotal teologiska verk, främst i kyrkohistoria och praktisk teologi. Jag har ett brett nordiskt kontaktnät till både kyrkor och universitet och har även under en lång följd av år varit finländsk medlem i det nordiska gudstjänstnätverket Leitourgia.

Som medlem i Kyrkans utrikesråd fick jag en grundläggande insikt i de internationella frågorna. Dessa insikter har fördjupats ytterligare då jag under de senaste fem åren har suttit i styrelsen för Kyrkans Utlandshjälp och besökt våra arbetsfält i Kenya och Jordanien. Sedan ett år tillbaka är jag också medlem i den nationella styrelsen för Finn Church Aid i Kenya.

Till familjen hör min fru Linnea, som är konstnär och jobbar med grafisk design, och tre vuxna barn; Simon och hans fru Elisabeth, Mari och hennes man Nicolai, Sara samt fyra barnbarn Walter, Rebecca, Indie och Io. Jag bor i Borgå och motionerar gärna i skidspåren vintertid och tillbringar somrarna i vår båt i skärgården.