Om Sixten

Jag är 58 år och präst. För närvarande arbetar jag som direktor för Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA). Tidigare har jag verkat som församlingspräst, verksamhetsledare för Kyrkans Ungdom, stiftsdekan vid domkapitlet i Borgå och som lektor och vikarierande professor i praktisk teologi vid Åbo Akademi.

Jag är teologiedoktor till utbildningen och har publicerat ett tiotal teologiska verk, främst i kyrkohistoria och praktisk teologi. Jag har ett brett nordiskt kontaktnät till både kyrkor och universitet och har även under en lång följd av år varit finländsk medlem i det nordiska gudstjänstnätverket Leitourgia.

Som medlem i Kyrkans utrikesråd fick jag en grundläggande insikt i de internationella frågorna. Dessa insikter har fördjupats ytterligare då jag under de senaste fem åren har suttit i styrelsen för Kyrkans Utlandshjälp och besökt våra arbetsfält i Kenya och Jordanien. Sedan ett år tillbaka är jag också medlem i den nationella styrelsen för Finn Church Aid i Kenya.

Till familjen hör min fru Linnea, som är konstnär och jobbar med grafisk design, och tre vuxna barn; Simon och hans fru Elisabeth, Mari och hennes man Nicolai, Sara samt fyra barnbarn Walter, Rebecca, Indi och Io. Jag bor i Borgå och motionerar gärna i skidspåren vintertid och tillbringar somrarna i vår båt i skärgården.

Ett skepp behöver en kapten

På bilden ovan ser vi en man som ror sin lilla båt framåt, för han vill se vart han är på väg och samtidigt hålla ögonen på två barn som sitter i fören. Man kan säga att han har framtiden framför sig.

Sixten har flera år på nacken, mognad, erfarenhet, kunskap – och skeppet han är beredd att äntra är betydligt större än de han hittills har navigerat. Hans tidigare båtar hette kanske Linnea eller Fia – för man brukar ju uppkalla båtarna efter sina kära, men nu heter skutan ”Borgå stift”. Det är en gedigen, rundmagad ekskuta, med utmärkta sjöegenskaper. Kanske en Kråköbåt, borgåbyggd som den är.

Vår skeppare vet att stora utmaningar väntar när han äntrar skeppet och stiger upp på kommandobryggan. Det är många vida fjärdar som skall korsas, fjärdar där hårda höststormar kommer att rasa och slå mot skutan. Det kommer att knaka i trävirket och gnissla i tågen. Kanske måste han ibland söka lä och vänta tills stormen dragit förbi. Han vill inte riskera att skutan havererar eller att besättning eller passagerare tar skada. En klok skeppare kan beräkna kostnaderna och göra de rätta besluten. Han vet att en nödhamn inte är ett misslyckande utan vishet. Med skeppet intakt kan han fortsätta över vida vatten tills han nått målet.

Som tur har vår skeppare en god besättning. Han känner dem från förut och vet att det är folk han kan lita på. Som skeppare är det han som gör besluten och tar ansvaret men i lagarbetet är varje röst och åsikt värdefull. Det vet skepparen.

Utrustningen på skeppet är tidsenlig. Skepparen behärskar rutinerna ombord, och han har papper på att han är en behörig skutskeppare. De elektroniska manickerna ger svaret på det mesta – och dem behärskar han. Han får vid behov kontakt med sjöbevakning och andra hjälpinstanser. Men vår skeppare har en pålitlig oumbärlig kontakt – vi kan kalla den Skychannel, som han når blixtsnabbt och egentligen kan ha påkopplad hela tiden. Där svarar Någon alltid, Någon som är ajour med situationen ombord och har hjälpberedskap enligt 24/7-tidtabellen.

Nere i salongen sitter passagerarna – och dem vill skepparen ta hand om så väl han kan. Han går ner och kollar att alla har det bra. Att alla har fått mat och dryck – för en färd med hungrig mage skapar bara knorr och gnabb. Och vid hårt väder uppmanar skepparen passagerarna att försöka sätta sig mitt i båten, det gungar och rullar värst på sidorna. I mitten är det lugnast. ”Försök hålla blicken fäst vid horisonten, den är stabil. Se inte på vågorna som rasar omkring dig, se framåt mot målet”, uppmanar skepparen. Och han vet vad han talar om, det är en erfaren skeppare, ingen novis.

Det är en sådan skeppare vi behöver på skutan ”Borgå stift”.

För min del kommer jag att rösta på Sixten Ekstrand i det kommande biskopsvalet. Han är den som har bäst förutsättningar att lotsa Borgå stift mot framtiden.

Annette Frisk, med i Sixten Ekstrands valmanförening.